User Manual

Contact Us

Jabatan Pertanian Malaysia,
Bahagian Pengurusan Sumber Tanah,
Aras 9, No. 30, Persiaran Perdana,
62624 Putrajaya

03-8888 4328

Nur Zaitasha Binti Mahmudin
Noorlaila Binti Salim
Ahmad Farhan Bin Hadtimin
geotanih@doa.gov.my
03-8870 3524 / 3456 / 3428

Fazrul Edlin Saleh
fazruledlin@doa.gov.my
03-8870 3430